Kérdések és válaszok


1/ Sokan kérdezték, hogy milyen coach vagyok igazából?

Egy emberöltő alatt nem volt még ekkora változás, mint a XX. és a XXI. század fordulóján. Az ember életét meghatározó szokások, elvárások, minták, a társadalom írott és íratlan szabályai, szokásai, társadalmon belüli együttműködési gyakorlatai váltak ideje múlttá és a XXI. századi ember jogosan érezheti, hogy támasz nélkül maradt. Véleményem szerint az eltűnő korlátok leginkább a nők helyzetét nehezítik és az elvárások is őket terhelik - a bomba nő, a sikeres vezető vagy dolgozó, a konyhatündér, a melegséget biztosító anya, a hűséges feleség, a fantasztikus szerető, a férj partnere, a szüleinek támasza, a nevelőnő, az ápolónő és sorolhatnánk. Mindannyian – mi nők főként - harmóniában szeretnénk élni önmagukkal, a családunkban és a munkahelyünkön is. Hol kezdődik ez az egyensúly? Hogyan tudjuk ezt megteremteni? Vagy ha már megteremtettük, hogyan tudjuk azt napról napra fenntartani? Hiszek abban, hogy ha a nő megtalálja a helyét, akkor hegyeket tud megmozgatni! Ha egy nő egyensúlyban van, annak előnyeit nemcsak a nő családja, de a munkahelye, a barátai és az ismerősei is élvezhetik!

Egyrészről nő vagyok (anya, barátnő, tanár, séf, kertész és még sorolhatnám :o), másrészről 30 éve építem a karrierem. Hálás vagyok az Életnek, mert sokat láttam, tapasztaltam és tanultam. Mindezt vagyok kész átadni business coaching, életvezetési vagy life coaching, speciálisan anya coaching keretében. Várom Önöket, hogy segíthessek megtalálni a megfelelő utat céljuk eléréséhez! :o)

2/ Hogyan lehet jól használni az asztroszkópot?

Erre nagyon egyszerű a válasz – tudatosan. Ha már tudatában vagyunk annak, hogy kik vagyunk, mit lát rólunk a környeztünk (illetve tudat alatt mit sugárzunk), milyen (akár eddig rejtett) képességekkel rendelkezünk, és merre tartunk, akkor mindennapos odafigyeléssel nagyot fordíthatunk az életünk kerekén, természetesen pozitív irányba. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez máról holnapra történik, de a magam életének tapasztalata alapján bizton állíthatom, hogy akár már néhány héten belül is élvezhetjük a munkánk első gyümölcseit.

3/ Mire tudom használni az asztroszkópot?

Az asztroszkóp a legjobb segítség ahhoz, hogy tudatos életet éljünk. Nap mint nap ad újabb és újabb inspirációt ahhoz, hogy a saját életünket éljük és megtaláljuk az ahhoz vezető, számunkra legtökéletesebb utat. Ha hiszünk magunkban és a képességeinkben, készek vagyunk uralni az életünket és kézben tartani a félelmeinket, akkor bármit elérhetünk! Határ a csillagos ég! :o))

4/ Segít az asztroszkóp a változásban?

A válasz - mindenképpen igen! Mindannyian a harmóniára és békére törekszünk az életünkben. Tisztában vagyok vele, hogy a változás nehéz és egyáltalán nem könnyű a „járt utat a járatlanért” elcserélni. Akkor, ha hiszünk a megérzéseinkben, magunkban és a képességeinkben, magunk mögött tudjuk hagyni a rossz szokásainkat, a lehúzó embereket és helyzeteket, a rendelkezésre álló energiáinkat a maximumra tudjuk pörgetni és képesek vagyunk egy teljesen új és boldog életet felépíteni és élni! Ha tudatosan, a próbákat kiállva tántoríthatatlanul megyünk előre ezen az úton, minden negatív spirált meg lehet változtatni és pozitív irányba lehet fordítani! Higgyék el! Tudom, miről beszélek!

5/ Az elemzést követően hasznos lehet egy coaching?

Ha Ön nyitott egy erre a lelki munkára és együttműködésre, akkor mindenképpen igen, mivel a coaching folyamatát az Asztroszkóp készítése még személyre szabottabbá tudja tenni.

Az elemzés olyan képességek lehetőségét, illetve olyan életcélokat tud feltárni, ami eddig még ötlet szintjén sem merült fel bennünk vagy talán egyszer réges rég végigsuhant rajtunk egy hasonló gondolat, aztán gyorsan elhessegettük és most mégis érezzük, hogy valami más kell valahogy máshogyan.

Ilyenkor jól jön a coaching, hogy megtaláljuk azt az utat, ami aztán elvisz bennünket a célig!

6/ Mi a különbség az asztrológia és az asztrozófia között?

A mai asztrológia tudománya kb. 2500 évvel ezelőtt született, amikor Babilonban a Nap útján lévő csillagképekből mesterségesen megalkották a 12 egyenlő nagyságú zodiákus jegyet. Ehhez azonban tudni érdemes, hogy ezek a csillagképeink nem 30 fokosak - vagy kisebbek, vagy nagyobbak, néhány esetben még át is fedik egymást és van ahol még távolság is van közöttük.

Biztosan előfordult már Önnel is, hogy egy adott helyzetben reagált valahogy, azután este erősen elgondolkodott rajta, hogy ez biztos helyes volt-e?! Az első reakciónkat általában a zodiákus mutatja meg. Ám az, hogy az adott helyzetről hogyan vélekedik a lelkünk, az már a csillagkép üzenete. Honnan adódik a különbség? Ahogy minden, így az Univerzum is mozgásban van. 2500 évvel ezelőtt a kos zodiákus 0 foka egybeesett a Kos csillagkép kezdetével, ma már azonban a Visszaúszó halak csillagképben van, 800 év múlva pedig a Vízöntőben lesz.

Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha az aszcendensem a kos zodiákus 0 fokához van közel, csillagképben pedig a Visszaúszó Halakban van, akkor egy adott helyzetben nagyon impulzívan, makacs módon vagyok képes reagálni, aztán este sokszor rájövök, hogy ebből a reakcióból kimaradt a lelkem - kicsit mélyebben el kellett volna gondolkodnom, összegeznem a válaszom, mielőtt odavágtam azt a néhány mondatot.

Az asztrozófia pontosan ezeket a látszólag sokszor jelentéktelennek tűnő, ám valójában az életünket nagyon is meghatározó különbségeket mutatja meg és ad lehetőséget arra, hogy ezekből a legjobbat „hozzuk ki”.

7/ Mi a különbség az asztroszkóp és a horoszkóp között?

Ahogy a magyar, úgy minden más nemzet monda és/vagy mitológiai világában megtalálhatóak azok a mesék, miszerint mi emberek, illetve a lelkünk, a csillagok világából érkezünk a Földre. Ha igazán őszinték vagyunk magunkhoz, bevallhatjuk, hogy előbb vagy utóbb pedig mindegyikünk lelkében már felmerült a kérdés, vajon mit keresek én itt? Mi dolgom a világban?

A horoszkóp a már említett 12 zodiákus jellel dolgozik csillagképek nélkül. Ahogy ezt Paksi Zoltán Égi utak csillagüzenetei könyvében írja „A fényt, a fénnyel nem rendelkező bolygókkal akarják érzékeltetni … Az, hogy a csillag melyik csillagképben látható, milyen égi környezetben és mit szimbolizál, nos ez már fel sem vetődik. Így aztán a csillagfejtésből csillagjóslás lett – csillagok nélkül.”

Az asztroszkóp nem más, mint egy Csillagtérkép, ami a születésünk pillanatában mutatja meg a csillagos égboltot. Több mint egy Horoszkóp, hiszen nem csak a zodiákus jegyeket, hanem magukat a csillagképeket és az általunk ismert csillagokat is tartalmazza. Mindezek segítségével az asztroszkóp képes megmutatni az adott személy energetikai rendszerét, működésének mozgató rugóit és a belső világát. Tulajdonképpen nem más tehát, mint a születésünk pillanatának energia térképe. Ez a Térkép aztán Életünk folyamán segít a tájékozódásban, ha egy útkereszteződéshez érünk. Vajon jobbra vagy balra forduljunk? Támpontokat ad ahhoz, hogy itt és most melyik úton tudjuk elérni a legjobban és leghamarabb az egészséges, teljes és boldog életet.

8/ Mit mutatnak a zodiákusok és mit mutatnak a csillagképek?

Az asztrozófiában a zodkiákusok és a csillagképek nem embertípusokat jelölnek, hanem a teljesség stációit – hogyan vagyok én egy egész? Hogyan tudok tudatosan teljes életet élni? Mire érdemes odafigyelnem? Mit kell erősítnem magamban? Milyen terhektől (ez lehet lelki és fizikai is) érdemes megszabadulnom?

A zodiákus jegyek csak az egónk működését mutatja. Azt, hogy a belső énünk, tulajdonképpen a lelkünk, hogyan is gondolkodik, azt a csillagképek üzenetei árulják el nekünk. Így leszünk kerek egész :o).

A 12 ház és a 10 bolygó ezeket az üzeneteket finomítják tovább és rajzolnak ki egy energiatérképet, ami lehetőséget ad arra, hogy ezeket a külső és belső teremtő energiákat a maximumra emeljük.

9/ Mit mutatnak a tengelyek?

Az asztroszkópban két tengely található. Az egyik az aszcendens (ASC) és deszcendens (DSC) tengely, a másik pedig az Imum Coelli (IC) és a Medium Coelli (MC)

Az ASC-DSC tengely – az aszcendens (a felkelő pont) az Én, a deszcendens (a nyugvó pont) a Te szimbóluma. „Az Én” a tudatos ént mutatja, mit látok magamról, „a Te” a nem teljesen tudatos én jelöli, mit lát rólam a környezetem, mit sugárzok öntudatlanul a környezetem felé.

Az IC-MC tengely – az IC (az Ég alja) a múlt, az eredet szimbóluma, azt mutatja honnan jöttünk, mit, illetve milyen képességeket hoztunk magunkkal. Az MC (az Ég teteje) azt mutatja, hogy merre felé megyünk, milyen feladataink vannak, amelyeket érdemes megoldanunk, illetve mi az az irány, ami felé megyünk.

10/ Számítógép vagy ki rajzolja az asztroszkópot?

Az asztroszkópot minden esetben én számolom és kézzel rajzolom. Természetesen vannak erre is már remek számítógépes programok, azok azonban nem rendelkeznek egy nagyon fontos elemmel, ami elengedhetetlen egy asztroszkóp megrajzolásához és a szabályok alkalmazásához – az intuícióval. Ez az intuíció segít engem és minden asztrozófust abban, hogy a megrajzolt asztroszkóp valóban személyre szóló legyen és felébressze vagy mozgásba hozza az adott ember szunnyadó lelkét! :o)

11/ Milyen rosszat mutat az asztroszkóp?

Semmilyet! Tényleg! Az asztroszkóp a teljesség üzenetét hordozza. Tudnunk kell, hogy a bolygók energiáit lehet alacsony és lehet magas szinten is működtetni. Ha hiszünk Hermes Trismegistos-nak, aki jó néhány ezer évvel ezelőtt bízta ránk tanítását, miszerint „Amint fent, úgy lent, és amint bent, úgy kint!”, akkor az csak és kizárólag rajtunk múlik, hogy ebből melyiket választjuk, hiszen az Univerzumban a szabad akarat törvénye uralkodik. Minden egyes nap, amikor felkelünk és azután kilépünk a világba, pontosan egy korláttal kell szembenéznünk és az saját magunk!

A szavakkal teremteni és rombolni is lehet! Ezért az asztrozófia azt a lehetőséget mutatja meg, hogy hogyan lehet a bolygók energiáit a legmagasabb szinten működtetni, hogyan lehet azokkal boldog és teljes életet teremteni!

12/ Párkapcsolati problémákra tud választ adni az asztroszkóp?

Igen. Sokszor előfordul, hogy nagyon szeretjük a másikat, mégis egyik konfliktus követi a másikat. Ha úgy érezzük, hogy Ő az igazi, akkor ezért érdemes megtalálni a megoldást, hogy harmóniában tudjunk együtt élni. Az asztroszkóp megmutatja, illetve segít megérteni, hogy miért vannak konfliktusok, hogyan lehet azokat másként megoldani, mint eddig, illetve ha van kettőnk között kritikus pont, hogyan lehet ennek az energiáját megemelni.

13/ Tud segíteni az asztroszkóp harmonikus emberi kapcsolatok kialakításában?

Meglepő a válasz, de igen. Sokszor előfordul, hogy a gyermekünkkel vagy egy barátunkkal/barátnőnkkel, vagy akár egy üzlettársunkkal olyan összetűzéseink vannak, amelyeket régóta nem tudunk megoldani. Az is megtörténhet, hogy van egy olyan kritikus pont, ami akár a kapcsolat megszakadásához is vezethet.

Ha szeretnénk ez(eke)t a konfliktusokat megoldani, vagy ha szeretnénk tudni, hogy a másik öntudatlanul hogyan hat ránk, és szeretnénk ez(eke)t az energiá(ka)t megemelni és pozitív irányba fordítani, akkor érdemes megnéznünk együtt, hogy mi lehet az az együttműködési mód, vagy mi lehet az a közös feladat, ami a jövőnket pozitív módon tudja befolyásolni.

14/ Lehet asztroszkópot ajándékozni?

Véleményem szerint ez az egyik legszebb ajándék – lehetőség egy két órás varázslatos sétára a csillagok között. Akinek ezt az ajándékot adjuk, annak egyben csodálatos lehetőséget adunk arra, hogy választ kapjon olyan benne már felmerült kérdésekre, amit talán eddig ki sem mert mondani hangosan. A Csillagok évezredek óta segítik a tájékozódásban a vándorokat, tengerészeket és persze a mágusokat is. Az asztroszkópban megjelenő Csillagok, Csillagképek és a Bolygóink az időtlen bölcsességet hozzák el nekünk és ez a XXI. század rohanó világában egy különleges ajándék.